Biz Kimiz?

Alanında uzman, akademik kariyerleri olan, başarıyı tatmış ve bu duyguyu başkalarına da yaşatmak isteyen eğitimcilerden oluşan bir ekibiz.

48
EĞİTMEN
38
FARKLI KURS
335
KAYITLI ÖĞRENCİ
6759
BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞ DERS

“Bugünün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek, yarınlarından çalarız.”

John Dewey

Zamanın hızlı aktığı ve buna bağlı olarak şartların da hızlı değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Değişen şartlara ayak uydurabilmek teknolojinin bize sunmuş olduğu imkanları verimli ve yerinde kullanmakla mümkün olacaktır. Bu teknolojik imkânları kullanma alanlarından biri de hiç şüphesiz ki eğitim sahasıdır. Teknolojinin sağlamış olduğu avantajlar özellikle de Covid-19 Salgını gibi çok büyük bir felaketle daha da ön plana çıkmış; eğitim ve öğretimin devam ettirilmesinde lokomotif güç olmuştur.

Biz de sanalkursum.com ekibi olarak hayat maratonu içinde avantaj kovalayan öğrencilerin gerek iyi bir lise veya üniversite hayallerini gerçekleştirmek, gerekse kariyer planlaması yapan çalışanların önlerindeki engelleri aşmalarında boldenone and testosterone cycle yardımcı olmak için sanalkursum.com’u hizmetinize sunduk. Alanında uzman, akademik kariyerleri olan, işini sevgiyle yapan, kendini sürekli geliştiren, başarıyı tatmış ve bu duyguyu başkalarına da yaşatmak isteyen bir grup eğitimci olarak bizler de bugünün nesli olan siz değerli üyelerimizi ve üye adaylarımızı teknoloji destekli yöntemlerle en iyi şekilde eğitebilme ve yarınlarınıza katkı sağlama amacıyla yanınızdayız.

Neden sanalkursum.com?

Birçok uzman tarafından gelecekteki eğitimin çevrimiçi (online) eğitim olacağı belirtilmektedir. Kaldı ki bugün dünyaca tanınmış en iyi ve saygın üniversiteler derslerini çevrimiçi olarak vermekte ve her geçen gün bu tarz eğitimi veren üniversitelerin sayısı artmaktadır. Bu da göstermektedir ki çevrimiçi (online) derslerin, geleneksel derslerden birçok üstün yönleri vardır. Bu üstünlükleri iki başlık altında toplayacak olursak birincisi fiziksel açıdan sağladığı avantajlar olarak belirtilebilir. Bunlar, yoğun sınav maratonu içinde olan öğrencilerin okul sonrası birçok maddi ve manevi zahmete katlanarak yollara düşme gereksinimini ortadan kaldırması, zamandan ve enerjiden tasarruf, beklenmedik hayat şartları karşısında (olumsuz hava şartları, salgın, hastalık) doğabilecek öğrenme kısıtlamalarını ve mağduriyetleri en aza indirmesi, teknolojiyi en verimli şekilde kullanması olarak verilebilir.

Birtakım fiziksel avantajların yanında, ikinci olarak ise çevrimiçi (online) eğitim, öğrenme açısından da öğrencilere büyük fırsatlar sunar. Ders içeriği olarak geniş bir görsel içerikten yararlanma, konuları gerektiğinde öğretici videolarla destekleyecek şekilde öğrenme fırsatı, özellikle birçok dersin içinde yer alan ve öğrenmeye büyük katkı sağlayan deneylerin sanal ortamda simülasyonlar aracılığıyla yapılabilmesi çevrimiçi (online) derslerin üstünlükleri arasındadır.

Sanalkursum.com ekibi olarak çevrimiçi (online) eğitimin bütün avantajlarını kullanarak siz değerli üye ve üye adaylarımızın hizmetine sunuyoruz. Diğer yandan, tabi ki çevrimiçi (online) eğitimin birtakım dezavantajlarının olduğunun da farkındayız. Yapılan bilimsel araştırmalar ışığında bunlardan öne çıkanlar şöyle sıralanabilir:

Öğreten ve öğrenen arası etkileşim ve iletişim olanaklarının sınırlı olması.
Yüz yüze öğrenme ortamlarının sağladığı sosyalleşme, uygulama ve anında dönüt deneyimlerini sağlamada sınırlılıklara sahip olması.
Bir eğitim sonrası bir katılımcının kazandığı niteliklerin ne olduğuna dair soru işaretlerinin olması.
Bütün bu sınırlılıkları da aşma adına sanalkursum.com olarak derslerimizi -isteğe bağlı olarak- en fazla üç öğrenciyle sınırlandıracak şekilde çevrimiçi (online) yapıyoruz. Böylece kitlesel çevrimiçi derslerden çok daha verimli olacak biçimde öğretmen-öğrenci etkileşimini üst düzeye çıkarıyoruz ve öğrenciyi her an soru sorma fırsatını soracak biçimde etkin kılıyoruz. Öğretmenlerimiz de “Düşünmeden öğrenmek boşa giden bir emektir” bakış açısıyla ders esnasında öğrencilere gerekli yerlerde sorular sorarak onların düşünme süreçlerini aktif hale getirerek derse odaklanmalarını ve öğrenmelerini üst düzeye çıkarmalarını amaçlamaktadır.

Alanında uzman eğitimcileri, sistemli ve disiplinli çalışma ahlakı, üyelerine her zaman en iyisini sunma gayreti içerisinde olması, veli-öğrenci-öğretmen iletişiminin öneminin farkında olması, en yeni ve en zengin içeriğe sahip ders materyalleri sunması, yaptığı analiz ve değerlendirmelerle başarıya giden yolda bilimsel rehberlik sağlaması, hayalleri ülke sınırlarını aşan öğrencilerin amacına yönelik alternatif programlar sunması, yabancı dili konuşma sorununa kalıcı çözüm bulması ve her şeyden önemlisi üyelerinin emeğine saygı duymasından dolayı SANALKURSUM.COM diyoruz.

Amacımız ve Hedefimiz Nedir?

Öğrenmek emek ister. Yunan matematikçi Euclid (Öklit) M.Ö 300 civarında yaşamış ve ilk geometri kitabını yazmıştır. Dönemin Mısır Kralı olan Soter, Euclid’e çok meşgul olduğunu, geometriyi öğrenmek için kısa bir yol olup olmadığını sormuştur. Euclid “Maalesef, Kralım” der ve şöyle devam eder: “Gerçek dünyada iki tür yol vardır: sıradan insanların geçeceği yollar ve kralın geçmesi için ayrılmış yollar. Geometride kraliyet yolu yoktur.” Tabi ki bu durum, her ders için geçerlidir denebilir.

Sanalkursum.com olarak sizlere “50 günde YKS”, “50 Günde LGS” gibi sloganlarla gelmiyoruz. Öğrenmenin emek gerektirdiğinin farkında olarak siz değerli üyelerimize azim ve çaba gerektiren bu öğrenme yolculuğunuzda yanınızda olmayı, emin adımlarla ilerlemenizi ve başarıyla hedeflerinize ulaştırmanızı amaçlıyoruz.

Hedefimiz, gerek eğitim – öğretim hayatınızdaki gerekse kariyeriniz için ihtiyaç duyduğunuz kaynak ve materyalleri, kolaylıkla ulaşabileceğiniz, kullanıcı dostu profesyonel bir platformda, zaman – mekân sınırı olmadan, günümüz teknolojilerinin avantajlarından yararlanarak en iyi fiyat ve en kaliteli hizmet garantisi ile sunarken, eğitim ve yayıncılık anlayışına uygun güvenilir, ilkeli, disiplinli ve başarılı hizmet anlayışımızı devam ettirmektir.

Ekibimiz ile Tanışın

[thim-our-team number_post=”8″ text_link=”Join Our Team” link=”#” link_member=””]